نویسنده : امید اردبیلی،نازنین بدری کللو
تاریخ نشر : فروردین 1395
قیمت پشت جلد : 140000 ریال
نویسنده : راجر مارجوریبنکس
مترجم : ندا شریفی سلطانی- خلیل بهارفیروزی
تاریخ نشر : فروردین 1395
قیمت پشت جلد : 220000 ریال

کتاب : رسوب شناسی

نویسنده : ای.روزیکوا،ام . روزیکا، ای. زمان، جی.کدلک
مترجم : پریسا غلامی زاده
تاریخ نشر : فروردین 1389
قیمت پشت جلد : 125000 ریال

نویسنده : سعیدرضائیان لنگرودی، حسین طلبی زاده، راضیه لک
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : خرداد 1393
قیمت پشت جلد : 220000 ریال

  تازه های کتاب