نحوه کار کردن با نرم افزار بانک نقشه ها :
- در صورت اجراى برنامه براى بار اول ، برنامه به صورت تصادفى یک گروه را بر مى گزیند .
- لیست گروه ها ، شامل گروه هایى مى باشد که الزاماً نقشه اى به نام گروه شان در بانک نقشه ها وجود دارد .
- با انتخاب گزینه هاى بالاى صفحه که شامل : نام گروه ، نام استان و ... مى باشد مى توانید به راحتى نقشه ها مورد نظر خود را لیست کنید .
- در صورت تمایل مى توانید با برگزیدن گزینه جستجو ، نقشه مورد نظر خود را جستجو نمایید .
- با نگه داشتن ماوس بر روى هر یک از نقشه ها ، اطلاعات کامل آن نقشه به صورت راهنما قابل رویت مى باشد .
- در صورتى که نتایج عملیات شما بیش از یک صفحه باشد در پایین صفحه لینکهایى براى رویت دیگر صفحات در نظر گرفته شده است.