نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: آذربايجان غربى
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 44.3° تا 45°
عرض جغرافیایى:  از 39.5° تا 40°

عنوان: على‌حاجى

کاربر گرامی در حال حاضر فایل دانلودی نقشه موجود نمی باشد!