نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  رسوب شناسی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیر
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی
...
تاریخ نشر : مهر 1387
بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی
  زمين لرزه ويرانگر 5 دى ماه سال 1382 شهرستان بم
...
تاریخ نشر : آذر 1388
  گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی ( دریاچه گویجه (سوان) ( فاز II)
...
تاریخ نشر : تیر 1389
گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی ( دریاچه گویجه (سوان) ( فاز II)
  زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسی
...
تاریخ نشر : اسفند 1389
زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسی
  رسوب شناسی و تعیین پتانسیل غبار زایی کویر بزرگ ایران
...
تاریخ نشر : دى 1395
  گزارش مقدماتى زمين لغزش روستاى بالا زرين آباد
...
تاریخ نشر : مهر 1383
  شرحى بر زمين لرزه 21 دى ماه 1383 شمال گرگان
...
تاریخ نشر : دى 1383
  گزارش‌‌مقدماتى گلفشان‌ مهرماه‌1381 خاور درياى خزر و نگاهى به‌گلفشان‌هاى دشت ترکمن(استان‌گلستان‌)
...
تاریخ نشر : مهر 1381
  گزارش زمين لغزش روستاى بالازرين آباد (استان مازندران)
...
تاریخ نشر : دى 1383
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18