نام نویسنده : یوسف محمدی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش مقدماتی سیلاب کوهدشت (پنجشنبه هفتم آبان ماه 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
کوهدشت یکی از شهرهای استان لرستان است که در غرب این استان قرار گرفته و آب و هوای معتدل کوهستانی دارد.
شرح کامل: