نام نویسنده : احمدرضا قاسمی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : ’گزارش مقدماتی سیل استان ایلام (پنجشنبه هفتم آبان 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
بارش بی سابقه باران طی روزهای 6 تا 8 آبان ماه سال جاری موجب رخداد سیلاب در استان ایلام گردید.
شرح کامل: