نام نویسنده : ا. انتظام، ا. قاسمی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی فروچاله و شکاف‌های زمین دشت ایج، استان فارس (آذر 1394) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
دشت ایج در حوضه آبریز دشت قره‌بلاغ واقع است و از نوع دره‌ای است. این دشت طی سال‌های گذشته به دلیل بهره‌برداری بی رویه از آب‌های زیرمینی و همزمان رخداد خشکسالی شاهد افت مداوم سطح‌ آب‌زیرزمینی بوده است. از یکسو افت سطح آب‌زیرزمینی موجب رخداد فرونشست زمین گردیده و از سوی دیگر به دلیل وجود سنگ کف آهکی، توسعه کارست و رخداد شستشوی طبقات زیرین آبرفت شرایط برای ایجاد فروچاله در منطقه فراهم می باشد که فروچاله بزرگ این دشت از این جمله می‌باشد.
شرح کامل: