نام نویسنده : قاسمی، احمدرضا ؛ محمدی، یوسف
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی رخداد شکاف‌های طولی در دشت ورامین (آبان 1395) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
وجود فرونشست زمین و عوارض ناشی از آن به ویژه شکاف‌های طولی در دشت ورامین از سال‌ 1383 توسط کارشناسان سازمان زمین‌شناسی گزارش گردیده است. با توجه به گزارش‌های محلی مربوط به گسترش این شکاف‌ها، دشت ورامین در آبان 1395 مجددا مورد بازدید قرار گرفته که این گزارش به نتایج حاصل از این بازدید می‌پردازد.
شرح کامل: