فایل قابل نسخه برداری : 2017-01-30_02.11.50_9509_Snk_Fsr_Abarkuh_.pdf
نام نویسنده : انتظام، ایمان
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش بازدید مقدماتی از شکاف‌ها و فروچاله‌های زمین دشت ابرکوه (آذر 1395) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
دشت ابرکوه در انتهای جنوب باختری استان یزد واقع است که به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب‌زیرزمینی با بحران آب روبروست و به همین دلیل یک دشت ممنوعه آبی می‌باشد. شواهد فرونشست مهمی چون رخداد فروچاله و شکاف‌های طولی در گستره دشت مشهود می باشد. شناخت بیشتر این پدیده در این دشت نیازمند مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، آب‌زیرزمینی و تهیه نقشه پهنه‌بندی نرخ فرونشست زمین به روش تداخل‌سنجی راداری می‌باشد. طی این گزارش مقدماتی مسائل فرونشست زمین در دشت ابرکوه مورد بررسی قرار گرفته است.
شرح کامل: