نام نویسنده : ا. قاسمی، م. میرتمیزدوست
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت 1389) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
دشت ورامین شاهد افت مداوم سطح آب‌زیرزمینی است و بررسی تصاویر تداخل سنجی راداری گویای رخداد فرونشست زمین در این دشت بوده که موجب پیدایش عوارض ناشی از فرونشست زمین به ویژه شکاف‌های طولی زمین‌ گردیده است. زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد برای نخستین بار در بهار سال 1383 توسط کاشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کنونی در ادامه بررسی‌های قبلی است.
شرح کامل: