نام نویسنده : ا. قاسمی، م. میرتمیزدوست
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان 1390) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
این گزارش در مورد ریزش ساختمان مستقر در ملکی واقع در هفت چنار می‌باشد. براساس این گزارش خسارات وارده بصورت وجود ترک و گسیختگی در دیوارهای ساختمان و اعوجاج در چهارچوب درها و پنجره‌ها می‌باشد که در کلیه طبقات آن قابل مشاهده است.
شرح کامل: