نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoTrig - Geology
شرکت سازنده : RockWare

مجموعه بسیار مفیدى از عملیات مثلثاتى و هندسه اى براى زمین شناسى
  ادرس وب سایت : www.rockware.com