نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoTutor - Mining
شرکت سازنده : RockWare

نرم افزارى آموزشى براى مدل سازى سه بعدى ژئوفیزیک
  ادرس وب سایت : www.rockware.com