نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Illustrated Dictionary of Earth Science - Geology
شرکت سازنده : RockWare

دیکشنرى اى که با مثال تمام اصطلاحات زمین شناسى را توضیح مى دهد .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com