نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   LogEdit - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare

ویرایش دیجیتالى داده هاى لاگ شامل چاههاى منحرف شده و ناسالم براى نشان دادن حرفه اى و شرح و تفسیر آن .
  ادرس وب سایت : www.rockware.com