نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Well Logger 2.7 - Geology
شرکت سازنده : porpoisemedia
فایل اجرایی : http://www.porpoisemedia.com/download/wlsetup.exe
این نرم افزار كار شما را در ترسیم لاگ در گمانه هاى خاكى ونمودارهاى مربوط بخ حفر چاه بسیار آسان مى كند. ول لاگر ابزارى بسیار عالى وسودمند براى مشاوران محیط زیست وژئوتكنیك ونیز مهندسان عمران محشوب مى شود
  ادرس وب سایت : http://www.porpoisemedia.com