نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Mineral Manager - Mining
شرکت سازنده : It-system Ronney seffner
فایل اجرایی : http://www.its-seffner.de/download/min4_en.exe
این نرم افزار كه حاوى بانك اطلاعاتى بیش از 3800 كانى است
  ادرس وب سایت : http://www.its-seffner.de