نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoTutor - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار یک برنامه آموزشى و تحصیلى مدل‌سازى ژئوفیزیکى (داده‌هاى مقاومت‌ویژه الکتریکى، پلاریزاسیون‌القایى، ثقل، مغناطیس، مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس) است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
داراى ابزار مناسب ساخت مدل‌هاست.
نرم‌افزارى User friendly است.
امکان درونیابى داده‌ها وجود دارد.
امکانات چاپ متعددى دارد.
روش‌هاى متعددى براى تولید مقاطع عمقى دارد.
امکان مدل‌سازى پیشرو و معکوس داده‌ها وجود دارد.
امکان معکوس‌سازى سه‌بعدى داده‌هاى مغناطیس وجود دارد.
سرعت محاسبات در آن قابل توجه است.
امکان تبدیل اتوماتیک داده‌هاى قلمرو فرکانس به قلمرو زمان میسر است.
امکان طراحى شبکه برداشت وجود دارد.
امکان ساخت مدل‌هاى ساختارى یک، دو و سه‌بعدى (صفحات نازک یا منشورهاى غیرالقایى با درنظر گرفتن شیب و امتداد خاص) وجود دارد.
امکان مدل‌سازى داده‌هاى پروفیل‌هاى زمینى، هوابرد و گمانه‌اى وجود دارد.
فواصل بین گمانه ها توسط کاربر قابل تعریف است.
مدل‌ها حداکثر تا سه لایه افقى را مى‌توانند دارا باشند.
امکان تجسم‌سازى سه‌بعدى مدل وجود دارد.
امکانات متعددى براى ویرایش، بزرگنمایى و چاپ نتایج وجود دارد.
امکان تهیه نقشه‌هاى شبکه‌بندى شده و منحنى‌هاى میزان از داده‌هاى شبیه‌سازى ده وجود دارد.
امکان تولید شبه‌مقاطع، تصاویر عمقى و تبدیلات بوستیک (مگنتوتلوریک) وجود دارد.

  ادرس وب سایت : www.rockware.com