نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IPI_ Res2 (DOS) - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این برنامه براى ایجاد مقاطع عرضى زمین‌شناسى با استفاده از نتایج تفسیر داده‌هاى سونداژ الكتریكى (مقاطع مقاومت ویژه) طراحى شده و شامل یك بانك اطلاعات مدل‌هاى مختلف و ویرایشگر آنها مى‌باشد. مقاطع عرضى زمین‌شناسى مى‌توانند در مقیاس دلخواه در این نرم‌ا‌فزار چاپ شوند؛ یا اینكه در یك فایل با فرمت قابل قبول انجمن ژئوفیزیسیت‌‌هاى اكتشافى (SEG) و فرمت اتوكد (DXF) ذخیره شوند
  ادرس وب سایت : www.msu.ru