نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IPI_Res3 (Win) - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این برنامه براى نمایش نتایج تفسیر سونداژهاى الكتریكى به صورت ستون‌ها یا مقاطع ژئوالكتریكى در مقیاس‌ها و وضعیت‌هاى دلخواه كاربر طراحى شده است. در نهایت تصویر بدست آمده را مى‌توان چاپ كرد یا به عنوان یك متافایل با فرمت (EMF) ذخیره نمود.
  ادرس وب سایت : www.msu.ru