نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Noddy - Geomatics
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics

مدلسازى زمین شناسى ساختمانى مشروط بر اینکه محیط سه بعدى میز کار(desktop ) براى مدلسازى و تجسم رویدادهاى پیچیده زمین شناسى و شبیه سازى ژئوفیزیکى مغناطیسى و ثقلى جوابگو باشد .
  ادرس وب سایت : www.intrepid-geophysics.com