نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Intrepid - Geology
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش، تجسم‌سازى، تركیب نقشه‌ها و تفسیر داده‌هاى ثقل‌سنجى، مغناطیس‌سنجى و رادیومترى بكار مى‌رود.

  ادرس وب سایت : www.reid-geophys.co.uk