نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   WinSev - Geology
شرکت سازنده : Wgeosoft Co

این نرم‌افزار بمنظور تفسیر بسیار موثر و آسان داده‌هاى سونداژ ژئوالکتریکى با نمایش یک بعدى بکار مى‌رود و تحت سیستم عامل ویندوز فعالیت مى‌کند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
قابلیت تفسیر داده‌هاى سونداژ برداشت شده با آرایش‌هاى شلومبرژه، ونر، قطبى-قطبى، قطبى- دوقطبى و دوقطبى-دوقطبی.
امکان مدل‌سازى معکوس اتوماتیک و کنترل شده.
امکان تولید مدل اتوماتیک.
امکان قبول فایل‌هاى داده‌هاى برداشت‌شده توسط تجهیزات مختلف ژئوالکتریکی.
امکان پذیرش حداکثر 26 سونداژ الکترکى از فایل‌هاى Res2D inv نرمالایز شده و تفسیر آنها به عنوان پروفیل دوبعدى سونداژهاى الکتریکی.
قابلیت ترسیم مقاطع رنگى با کیفیت بالا و چاپ آنها به همراه نمایش پیش از چاپ آنها روى صفحه نمایشگر.
امکان ارسال نتایج مدل‌سازى به صورت فایل‌هاى مناسب word و WMF.
تعبیه یک صفحه گسترده براى ورود داده‌ها به نرم‌افزار

  ادرس وب سایت : http://www.wgeosoft.ch