نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RES3DINV - Geology
شرکت سازنده : Geotomo Software Co
فایل اجرایی : http://www.geoelectrical.com/r3dinv32_all_systems.zip
این نرم‌افزار براى معكوس‌سازى سه‌بعدى هموار داده‌هاى مقاومت ویژه و پلاریزاسیون‌القایى بكار مى‌رود. از آنجا كه برداشت‌هاى سه‌بعدى بسیار گرانقیمت و وقت‌گیر مى‌باشند، همیشه مورد استفاده قرار نمى‌گیرند. اما در وضعیت‌هاى بسیار پیچیده مفید واقع مى‌شوند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
قابلیت مدل‌سازى داده‌هاى برداشت‌هاى زمینى، زیر آب و درون گمانه‌اى را داراست.
قابلیت پذیرش داده‌هاى حاصل از آرایش‌هاى ونر- شلومبرژه، قطبى-قطبى، قطبى-دوقطبى، دوقطبى- دوقطبى (محورى و استوایى) و آرایش‌هاى غیرمعمول را نیز داراست.
براى خطوط برداشت تا 6240 الكترود و 75000 داده طراحى شده است.
امكان استفاده از داده‌هاى برداشت شده در شبكه‌هاى سلولى مربعى، مستطیلى و ذوزنقه‌ای.
از فرایند معكوس‌سازى با روش كمترین مربعات مقید هموار براى مدل‌سازى استفاده مى‌نماید.

  ادرس وب سایت : http://www.geoelectrical.com/