نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Zond: Ground Penetrating Radar - Geology
شرکت سازنده : Accurate Locators Inc.

این نرم‌افزار بمنظور نمایش، پردازش و تفسیر داده‌هاى رادار بكار مى‌رود و تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.

  ادرس وب سایت : http://www.imaginglocators.com