نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   VISTA - Geology
شرکت سازنده : Seismic Image Software, A Division of GEDCO

این نرم‌افزار بمنظور پردازش جامع دو و سه‌بعدى داده‌هاى رادار و لرزه‌نگارى بکار مى‌رود.

  ادرس وب سایت : http://www.gedco.com