نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SensInv2D - Geology
شرکت سازنده : Geotomography Co.
فایل اجرایی : http://www.geotomographie.de/assets/files/setup2d.exe
این نرم‌افزار براى مدل‌سازى معكوس دوبعدى داده‌هاى مقاومت‌ویژه بصورت غیراتوماتیك با استفاده از تحلیل حساسیت بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان معكوس‌سازى داده‌هاى مقاومت‌ویژه براى آرایش‌هاى الكترودى به دلخواه كاربر فراهم است.
امكان دریافت داده‌ با فرمت‌هاى مختلف.
انجام مدل‌سازى به صورت گام به گام.
امكان انجام مدل‌سازى پیشرو براى تخمین پاسخ‌هاى مقاومت‌ویژه مدل‌ زمین همگن بمنظور طراحى بهینه‌ برداشت.
تعبیه ابزارهاى پیش پردازش به منظور كنترل كیفى داده‌ها.
انجام تحلیل حساسیت نتایج حاصل از آرایش‌هاى الكترودى مختلف.
داراى نمایشگر شبكه منحنى‌هاى میزان.
امكان تولید مدل با اطلاعات كمكى نظیر اطلاعات زمین‌شناسى، حفارى و ...
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.


  ادرس وب سایت : http://www.geotomographie.de