نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   QC+ - Geomatics
شرکت سازنده : AssayNet Canada Inc

این نرم افزار یک نرم افزار بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر براى آنالیز داده ها و همچنین داراى ابزار ترسیم مى باشد . این نرم افزار طراحى شده تا به شیمى دان امکان تایید صحت کیفیت داده ها را از طریق تجزیه و تحلیل بدهد . این نرم افزار همچنین به مدیران و بقیه مسولین اجازه بررسى کیفیت و دقت اطلاعات براى آینده را مى دهد .
  ادرس وب سایت : www.surpac.com/