نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Interactiv IP Processing - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى پلاریزاسیون‌القایى در ساختار نرم‌افزار OASIS montaj مورد استفاده قرار مى‌گیرد. براى ورود، كنترل كیفى، پردازش و نمایش داده‌ها در هر دو حوزه زمان و فركانس از این نرم‌افزار استفاده مى‌شود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان دریافت داده‌‌ها از نرم‌افزارهاى مشابه و انتقال آنها به سایر نرم‌افزارها میسر است.
امكان دریافت داده‌‌ها از تجهیزات مختلف ژئوفیزیكى فراهم است.
داراى صفحه گسترده دریافت داده است.
امكانات چاپ نتایج به صورت تصاویر مختلف را دارد.
داراى بانك اطلاعات مناسب داده‌هاست.
داراى امكانات تفسیر و توان به نقشه درآوردن نتایج با فرمت CAD مى‌باشد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com