نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   VES - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار براى مدل‌سازى پیشرو و معکوس داده‌هاى سونداژ مقاومت‌ویژه آرایش شلومبرژه بکار برده مى‌شود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
نسخ جدید این نرم‌افزار تحت سیستم عامل WINDOWS کار مى‌کند درصورتیکه نسخ قبلى این نرم‌افزار تحت DOS است.
امکان حداکثر 50 داده‌ سونداژ صحرایى وجود دارد.
امکان حداکثر 10 لایه در مدل حاصل از تفسیر وجود دارد.
امکان پذیرش حداکثر تا 10 پارامتر (ضخامت یا مقاومت‌ویژه) براى معکوس‌سازى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.Rockware.com