نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TS2DIP - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار براى معكوس‌سازى هموار داده‌هاى مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى با درنظر گرفتن عوارض توپوگرافى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
آرایش‌هاى دوقطبى-دوقطبى و قطبى-دوقطبى را مى‌پذیرد.
نتایج به شكل مقاطع تصویرى قابل ارائه است.
مدل‌هاى اولیه یكنواخت با بكارگیرى فیلتر میانگین متحرك وسیع تولید مى‌شود.
از روش اجزا محدود در مدل‌سازى استفاده مى‌شود.  ادرس وب سایت : www.msu.ru