نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IPI- 1D - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار مجموعه‌اى از كارهاى پردازش، نمایش فضایى، تحلیل آمارى و تفسیر داده‌هاى سونداژ مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى را به شكل مدل‌هاى لایه‌اى افقى انجام مى‌دهد.
در این مجموعه نرم‌افزارى، قابلیت چندین نرم‌افزار طراحى شده توسط این شركت بطور یكجا گنجانده شده است؛ كه معكوس‌سازى داده‌ها را جهت تفسیر انجام مى‌دهد و تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
  ادرس وب سایت : www.msu.ru