نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IPI- 2D - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار نیز مجموعه‌اى از كارهاى پردازش، نمایش فضایى و تفسیر داده‌هاى سونداژ مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى را در طول خطوط پروفیل به صورت دوبعدى غیرهمگن با لایه‌هاى افقى انجام مى‌دهد. در این مجموعه نرم‌افزارى، قابلیت چندین نرم‌افزار طراحى شده توسط این شركت بطور یكجا گنجانده شده است؛ كه معكوس‌سازى داده‌ها را جهت تفسیر انجام مى‌دهد و تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند. از قابلیتهاى ویژه این نرم‌افزار اینكه اثر پارازیت زمین‌شناسى بدلیل ناهمگنى نزدیك سطح زمین را حذف مى‌كند یا كاهش مى‌دهد؛ كه در نهایت دقت تفسیر افزوده مى‌شود.
  ادرس وب سایت : www.msu.ru