نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IE2DL - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار نیز مجموعه‌اى از برنامه‌هاى مدل‌سازى داده‌هاى مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون‌القایى دوبعدى محیط غیرهمگن است. در این مجموعه نرم‌افزارى، قابلیت چندین نرم‌افزار طراحى شده توسط این شركت بطور یكجا گنجانده شده است؛ كه معكوس‌سازى داده‌ها را جهت تفسیر انجام مى‌دهد و تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند. از قابلیتهاى ویژه این نرم‌افزار مطالعه اثر ‌ناهمگنى‌ها در محیط مورد مطالعه است. در نتیجه بوسیله آن امكان طراحى بهینه برداشت و تفسیر این داده‌ها میسر است.
  ادرس وب سایت : www.msu.ru