نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GRIDIP3 - Geology
شرکت سازنده : CEMI, University of Utah

این نرم‌افزار بمنظور محاسبه پاسخ‌هاى میدان و پتانسیل الكتریكى ناشى از منشورهاى سه‌بعدى قرار گرفته در نیم‌فضاى همگن مورد استفاده قرار مى‌گیرد.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
از روش معادلات انتگرالى حجمى براى محاسبه كمیتهاى میدان الكتریكى، مقاومت‌ویژه ظاهرى، فاز پلاریزاسیون‌القایى و پتانسیل الكتریكى استفاده مى‌شود.
امكان نمایش كمیت‌هاى محاسبه شده بصورت مقاطع افقى یا عمقى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.mines.utah.edu