نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EM Vision - Geology
شرکت سازنده : Encom Technology Pty. Ltd.

این نرم‌افزار بمنظور نمایش، تحلیل، مدل‌سازى و تفسیر غیراتوماتیک داد‌ه‌هاى الکترومغناطیس در قلمرو زمان بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows کار مى‌کند.
امکان پذیرش داده‌‌ها از اکثر تجهیزات تجارى اندازه‌گیرى الکترومغناطیس قلمرو زمان را داراست.
نمایش داده‌ها به شکل پروفیل‌ها، مقاطع عرضى، منحنى‌هاى استهلاک زمانى گذرا، تصاویر و نقشه‌هاى منحنى میزان امکانپذیر است.
امکان مدل‌سازى پیشرو و معکوس داده‌ها وجود دارد.
امکان ویرایش داده‌ها پیش‌بینى شده است.

  ادرس وب سایت : http://www.encom.com.au