نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EMIX VLF - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/emixvlf.zip
این نرم‌افزار براى نمایش و پردازش داده‌هاى الكترومغناطیسى با فركانس بسیار پایین (VLF) بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان نمایش داده‌ها بصورت پروفیل‌ها و نقشه‌هاى منحنى میزان وجود دارد.
امكان فیلتر نمودن داده‌ها به روش‌هاى مختلف فراهم است.
امكان نمایش مقاطع دوبعدى عرضى وجود دارد.
مجهز به ابزارهاى تحلیل گرافیكى قدرتمندى است.
امكان انتقال داده‌ها بصورت مولفه‌هاى حقیقى، موهومى، دامنه و فاز وجود دارد.
امكان نمایش نقشه‌هاى مختلف در یك صفحه و انتخاب و نمایش پروفیل‌هاى دلخواه از روى نقشه گنجانده شده است.
توانایى بزرگنمایى و ترسیم مجدد نقشه‌ها و پروفیل‌ها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com