نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EMIX MM PLUS - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.
فایل اجرایی : ftp://ftp.interpex.com/interpex/emixmmp.zip
این نرم‌افزار براى تفسیر و مدل‌سازى پیشرو و معكوس داده‌هاى الكترومغناطیسى برداشت شده با دستگاه‌هاى مختلف بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان پذیرش حداكثر هفت لایه وجود دارد.
امكان نمایش مدل‌ها بصورت مدل‌ زمین لایه‌اى یا صفحات هادى‌ نازك وجود دارد.
مجهز به ابزارهاى تحلیل گرافیكى قدرتمندى است.
امكان نمایش مولفه‌هاى حقیقى وموهومى داده‌هاى الكترومغناطیسى بصورت پروفیل و نمایش همزمان پروفیل‌ها در یك صفحه به همراه مدل معكوس‌سازى شده وجود دارد.
امكان دادن مدل آغازین و تفسیر دستى بدون استفاده از معكوس‌سازى وجود دارد.
امكان ویرایش داده‌ها وجود دارد.
امكان محاسبه پاسخ الكترومغناطیسى مدل‌ها براى همه فركانس‌ها درنظر گرفته شده است.
امكان فیلتر نمودن داده‌ها به روش‌هاى مختلف فراهم است.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com