نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SiteFX - Mining
شرکت سازنده : Erthfx

سیستم مدیریت داده هاى آبهاى زیرزمینى SiteFX (GDMS) که به صورت خودکار و کارآمد زمان مصرفى را به نمایش در مى آورد . گزارشات و کار پیگردى نمونه را با مدیریت داده هاى محیطى محل درهم مى آمیزد . مانند یک کابر ، براحتى متصل مى کند به مدل داده هاى EarthFX.
  ادرس وب سایت : http://www.viewlog.com