نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   WinGLink - Geology
شرکت سازنده : GEOSYSTEM Corporation Pty. Ltd.
فایل اجرایی : http://www.geosystem.net/WGDownloader_Setup.exe
این نرم‌افزار براى تفسیر، مدل‌سازى، تجزیه و تحلیل و نمایش داده‌هاى مربوط به همه برداشت‌هاى ژئوفیزیكى بجز داده‌هاى لرزه‌نگارى، كاربرد دارد.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى بانك اطلاعات قدرتمندى است.
داراى امكانات ترسیم و ویرایش نقشه و سیستم‌هاى مختلف تصویر مختصات است.
امكان ساخت تصاویر دوبعدى بطور مستقیم از روى داده‌ها وجود دارد.
امكان ترسیم مدل‌هاى یك بعدى، دوبعدى و شبه‌مقاطع و مقاطع عرضى از روى داده‌هاى ایستگاه‌هاى مختلف وجود دارد.
‌امكان دریافت فایل داده‌ها از تجهیزات مختلف ژئوفیزیكى و با فرمت نرم‌افزارهاى مختلف وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.geosystem.net