نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   UX-Detect EM-61 - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش و به نقشه‌درآوردن داده‌هاى الکترومغناطیسى بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان دریافت حجم زیادى از داده‌ها را داراست.
مغز اصلى این نرم‌افزار OASIS montaj است.
امکان اعمال فیلترهاى یک بعدى اساسى، یک بعدى غیرخطى و مشتق قائم دوبعدى بمنظور پردازش داده‌ها وجود دارد.
امکان انجام تصحیحات مختلف براى کنترل کیفیت داده‌هاى برداشت وجود دارد.
امکان تولید نقشه‌هاى مختلف از روى داده‌ها وجود دارد.
امکان اعمال ویرایش‌هاى مختلف در نقشه‌ها وجود دارد.
امکان انجام پیش پردازش شبکه‌بندى شده دیده شده است.
قابلیت‌هاى متعددى براى شبکه‌بندى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com