نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   IPI2win_MT - Geology
شرکت سازنده : MOSCOW STATE UNIVERSITY

این نرم‌افزار براى معكوس‌سازى یك بعدى و تفسیر اتوماتیك و نیمه‌اتوماتیك داده‌هاى سونداژ مگنتوتلوریك با استفاده از منحنى‌هاى دامنه و فاز بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان كنترل دستى مفسر وجود دارد.
امكان انتخاب جوابهاى معادل كه بهترین برازش را با داده‌هاى سونداژ دارند، با فراهم نمودن كمترین خطاى برازش وجود دارد.
امكان بكارگیرى اطلاعات زمین‌شناسى در تفسیر وجود دارد.
امكان دریافت اطلاعات اولیه و ذخیره نتایج با فرمت ASCII فراهم است.
امكان پذیرش اطلاعات توپوگرافى گنجانده شده است.
امكان ویرایش داده‌ها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.msu.ru/en/