نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   FDM3D-MT - Geology
شرکت سازنده : CEMI, University of Utah

این نرم‌افزار براى مدل‌سازى عددى میدان‌هاى الكترومغناطیسى شبه‌ایستا در قلمرو فركانس طراحى شده كه در آن منبع الكترومغناطیسى از نوع كنترل شده یا طبیعى (میدان‌هاى مگنتوتلوریك) در زمین غیرهمگن سه‌بعدى قرار دارد.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌هاى توپوگرافى وجود دارد.
امكان پذیرش داده‌هاى هدایت ویژه در لایه‌ها بصورت یك بعدى، دوبعدى و سه‌بعدى وجود دارد.
امكان محاسبه میدان‌هاى الكترومغناطیسى در یك عمق دلخواه از زمین و یا در هوا وجود دارد.
امكان مدل‌سازى لایه‌ها بصورت یك‌بعدى با امتداد لایه‌ها در بینهایت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.mines.utah.edu