نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   FDM3D-AEM - Geology
شرکت سازنده : CEMI, University of Utah

این نرم‌افزار براى مدل‌سازى عددى میدان‌هاى الكترومغناطیسى شبه‌ایستا هوابرد در قلمرو فركانس با پرواز در امتداد پروفیل‌هاى مستقیم با ارتفاع ثابت طراحى شده كه در آن منبع الكترومغناطیسى در زمین غیرهمگن سه‌بعدى بوسیله فرستنده (حلقه جریان) قرار دارد.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
اندازه‌گیرى‌هاى قابل قبول در این نرم‌افزار توسط گیرنده از نوع حلقه‌هاى هم‌محور و یا هم‌صفحه مى‌باشد.
امكان پذیرش داده‌هاى هدایت ویژه در لایه‌ها بصورت یك بعدى، دوبعدى و سه‌بعدى وجود دارد.
امكان محاسبه میدان‌هاى الكترومغناطیسى در نقاط دلخواه در هوا وجود دارد.
امكان مدل‌سازى لایه‌ها بصورت یك‌بعدى با امتداد لایه‌ها در بینهایت وجود دارد.  ادرس وب سایت : http://www.mines.utah.edu