نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TRANS - Geology
شرکت سازنده : CEMI, University of Utah

این نرم‌افزار براى محاسبه بیش از هفتاد تبدیل محلى میدان‌هاى الکترومغناطیس کل یا بى‌هنجار (آنومال) طراحى شده؛ که محاسبه این تبدیلات در محل گره‌هاى شبکه‌بندى دوبعدى مستطیلى در اعماق دلخواه در زمین یا هوا انجام مى‌شود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS کار مى‌کند.
کاربرد ویژه این نرم‌افزار براى برداشت‌هاى مختلف مگنتوتلوریک و الکترومغناطیس هوابرد است.
  ادرس وب سایت : http://www.mines.utah.edu