نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Geotools MT - Geology
شرکت سازنده : Geotools Corporation

این نرم‌افزار براى پردازش، مدل‌سازى و تفسیر داده‌هاى مختلف مگنتوتلوریك بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان طراحى شبكه برداشت، سازماندهى و مدیریت داده‌ها وجود دارد.
در پردازش و ویرایش داده‌ها كاربرد دارد.
امكان نمایش نتایج بصورتهاى مختلف اعم از مقاطع، نقشه، پلات و گزارش‌هاى متنى وجود دارد.
امكان مدل‌سازى داده‌ها و در نهایت تفسیر آنها وجود دارد.
مدل‌سازى پیشرو بصورت یك‌بعدى، دوبعدى و سه‌بعدى امكانپذیر است. اما مدل‌سازى معكوس تنها بصورت یك بعدى و دوبعدى میسر است.
امكان نمایش داده‌هاى مختلف بصورت همزمان و در یك صفحه وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geotools.com