نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EMFAD-SCAN - Geology
شرکت سازنده : GISCO Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش، نمایش، مدل‌سازى و تفسیر دو و سه‌بعدى داده‌هاى VLF بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان ویرایش و چاپ نتایج نهایى وجود دارد.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان ثبت نتایج بصورت فایلهاى ASCII و انتقال آنها به سایر نرم‌افزارها وجود دارد.
امكان انتقال داده‌ها براى پردازش در سایر نرم‌افزارها میسر است.


  ادرس وب سایت : www.giscogeo.com