نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   VLFMOD - Geology
شرکت سازنده : GISCO Co.
فایل اجرایی : http://www.giscogeo.com/specs/vlfmodzp.exe
این نرم‌افزار بمنظور تحلیل داده‌هاى VLF بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
اساس این نرم‌افزار بر مبناى محاسبه موج صفحه‌اى الكترومغناطیسى است.
مدل‌سازى داده‌ها بصورت پیشرو انجام مى‌شود.  ادرس وب سایت : www.giscogeo.com