نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   3D Seismic Acquisition - Geomatics
شرکت سازنده : RockWare

طرح سه بعدى نقشه بردارى لرزه اى
  ادرس وب سایت : www.surpac.com