نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RAMAG - Geology
شرکت سازنده : GISCO Co.
فایل اجرایی : http://www.giscogeo.com/download/Ramagzip.exe
این نرم‌افزار بمنظور تحلیل و پردازش داده‌هاى VLF بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان نمایش داده‌ها در هر خط یا پروفیل وجود دارد.
امكان تولید نقشه و مقاطع عمقى نتایج وجود دارد.
داراى یك بانك اطلاعات برداشت است.
امكان چاپ و اعمال تصحیحات گرافیكى وجود دارد.
ابزار مناسب انجام ویرایش داده‌ها تعبیه شده است.

  ادرس وب سایت : http://www.giscogeo.com